Скласти речення зі словами: кожен із нас, кінець вересня, початок вистави, чотири хвилини, група артистів, у ролі підмета. Допоможіть.

Ответы

Ответ дал: 380936380292z
49
кожен iз нас любить гратися.наступив кiнець вересня.був цiкавий початок вистави.до кiнця уроку залишилося чотири хвилини.менi сподобався виступ групи артистiв.слово мати виступаэ в ролi пiдмета.

Похожие вопросы