• Предмет: История
  • Автор: 3namket3
  • Вопрос задан 6 лет назад

люди мені потрібно знайти контрольну з історії 6 клас "Давня Індія та Китай"

Ответы

Ответ дал: MishkaGam
0

ІІ варіант

Виберіть правильний варіант відповіді.

1)    У якому з скіфських курганів знайдена пектораль?

а) Солоха;                               б) Гайманова Могила;

в) Товста Могила;                    г) Чортомлицькому.

2) Перші осередки цивілізації в Давній Індії виникли в долині річки:

а) Інд;                                             б) Ґанґ;

в) Хуанхе;                                      г)Янцзи.

3)    Халдейське царство досягло розквіту за часів правління:

а) Набопаласара;                     б) Навуходоносора II;

в) Ашоки;                                г) Дарія І.

4)    Замкнені групи людей різного соціального стану, приналеж­ність до яких визначалася народженням, називалися в Індії:

а) варни;                                        б) ранги;

в) касти;                                         г) номи.

5)  Замкнені групи представників однієї професії, які жили в од­ному районі, називалися в Індії:

а) варни;                                        б) ранги;

в) касти;                                         г) номи.

За описом географічного положення держави назвіть її.

6)  Північна і центральна частини східного узбережжя Середзем­ного моря.

7)  Одна з найдавніших цивілізацій Близького Сходу, що існувала наприкінці IV — на початку II тис до н. є. в Південному Дво­річчі — в області нижньої течії Тигру та Євфрату, на півдні су­часного Іраку.

8)  На заході цю державу відділяють від іншого світу Тибетські гори, на півночі — пустеля Гобі, на півдні і сході — Тихий оке­ан. Місцеві жителі назвали свою країну Серединним царством, а також Піднебесною, уважаючи її центром світу.

9)  Які реформи провів Дарій І?

10) Схарактеризуйте господарство та суспільний устрій скіфів.

11) Як ви вважаєте, чому вчення Конфуція «про шляхетну люди­ну» надовго стало в Китаї ідеалом взаємин між людьми і в ро­дині, і в державі? (Згадайте основні положення вчення Конфу­ція і головні проблеми, із якими стикалися держави в Китаї.)

12) Про які події йдеться в уривку: «Вони цінують свободу більше, ніж золото та пурпурові тканини. їх неможливо підкупити, як вавилонських або єгипетських жерців, їх неможливо залякати, оскільки вони завжди зможуть укритися від ворога на безкра­їх просторах своєї країни… Ми ледве не загинули в цій країні. Краще нам ніколи не зустрічатися вдруге…». Що можна дода­ти, характеризуючи згаданий у тексті народ та його супротив­ників?


Похожие вопросы