• Предмет: Химия
  • Автор: Бублік02
  • Вопрос задан 6 лет назад

Виведіть формулу одноатомного насиченого спирту якщо масова частка Карбону в ньому становить 37,5%, Гідрогену-12,5%, а Оксигену-50%. Дайте назву спирту

Ответы

Ответ дал: mrvladimir2
0

Ответ: СН₃ОН - метанол

Объяснение:

Дано:

w(C)=37,5% = 0,375

w(H)=12,5% = 0,125

w(O) =50% = 0,5

___________

Формула  речовини -?

                     Розв" язок:

Візьмемо  масу  спирту - 100 г

w(E -елементу) = m(E) / m (сполуки);

m(Е) =   m (сполуки) х  w (Е)

m(C) = 100  x 0,375 = 35,7 г

m(H)=100 х 0,125 = 12,5 г

m(O)=100 х 0,5 = 50 г

γ = m /М

 γ(C) = 37,5/12 = 3,125 г/моль

γ(H) = 12,5/1 = 12,5 г/моль

γ(O) = 50/16 = 3,125 г/моль

γ(C): γ(H) : γ(O) = 3,125:12,5:3,125.  Ділимо  вираз  на  3,125 - отримали  

С:Н:О = 1 : 4 : 1

Отримали  формулу  одноатомного  спирту - СН₃ОН - метанол

Похожие вопросы