Запишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над ними частини мови, дайте характеристику всій конструкції ).

За горами гори хмарами повиті засіяні горем кровію политі (Т.Шевченко).

Ответы

Ответ дал: Златослава1213
6
(я трохи не зрозуміла що означає давати характеристику всій конструкції)
Приложения:
Похожие вопросы