• Предмет: Геометрия
  • Автор: Darti21
  • Вопрос задан 4 года назад

Периметр прямокутника 40 см, а одна із сторін на 4 см більша за іншу. Знайдіть площу прямокутника.

Ответы

Ответ дал: Пеппер
0

Напівпериметр прямокутника р=40:2=20 см.

Нехай ширина а=х см, тоді довжина в=х+4 см.

х+х+4=20;   2х=16;   х=8.

а=8 см;  в=8+4=12 см.

S=8*12=96 cм²

Відповідь: 96 см²

Похожие вопросы