• Предмет: Химия
  • Автор: anndan1005
  • Вопрос задан 5 лет назад

Який вміст аргентуму містить препарат, якщо після розчинення його наважки масою 0,3000 г в нітратній кислоті, на титрування отриманого розчину використано 13,75 мл води 0,1000 моль/л розчину алюміній тіоціанату з Кп=0,9901?

Ответа на этот вопрос пока нет. Попробуйте найти его через форму поиска.

Похожие вопросы