• Предмет: Химия
  • Автор: vladpiven40
  • Вопрос задан 19 дней назад

На суміш порошків магнію та магній оксиду масою 5 г подіяли хлоридною кислотою внаслідок чого виділився газ об емом 2.24 л н.у. Яка кількість вихідних речовин у суміші

Ответы

Ответ дал: zlatuskakozacenko
1

Ответ:

MgO+2HCl=MgCl2+H2O

Mg+2HCl=MgCl2+H2 (газ) - берем данную реакцию

По ур-ю 1 1

По усл-ю 0,3 0,3

n(H2)= \frac{6,72}{22,4} =0,3 моль

m(Mg)=0,3*24=7,2 г

m(MgO)=10,4-7,2=3,2 г

Ответ: 3,2 г

Похожие вопросы