Перепишіть, уставляючи пропущені літери та розділові знаки. Обґрунтуйте їх уживання.
1. Настала в..сна віє т..плом зі стріх вода капле сонечко світить тане сніг задзюрчали по вул..цях струмочки садки заз..леніли (Марко Вовчок).
2. Пр..йшла в..сна в..села в..рба заз..леніла соловейко затьохкав вишні цвітом укрилися (Б. Грінченко). 3. Красно гріє в..сняне сонце на ч..стому небі вес..ло стр..бає його довге проміння в прозорому повітрі теплий з полудня віт..р віє понад з..млею і допом..гає сонцю в його роботі . 4. Оксамитна святкова тиша спов..вала в..сняну землю в цій тиші с..ніло гл..боке бе..донне небо по ньому до самого надзем’я гнувся
Чумацький Шлях (За М. Стельмахом).
Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи

Ответы

Ответ дал: Аноним
4

1.Настала весна, віє теплом зі стріх, вода капле, сонечко світить, тане сніг, задзюрчали по вулицях струмочки, садки зазеленіли

2.Прийшла весна весела, верба зазеленіла, соловейко затьохкав, вишні цвітом укрилися.

3. Красно гріє весняне сонце на чистому небі, весело стрибає його довге проміння в прозорому повітрі, теплий з полудня вітер віє понад землею і допомагає сонцю в його роботі.

4. Оксамитна святкова тиша сповивала весняну землю, в цій тиші синіло глибоке, бездонне небо, по ньому до самого надзем’я гнувся Чумацький Шлях.

Похожие вопросы