• Предмет: Литература
  • Автор: tania1802200
  • Вопрос задан 1 год назад

Як за Бредбері виникає масове мистецтво? на які запити людини й суспільства воно спирається суспільні функції виконує?

Ответы

Ответ дал: Kenzlite
58

Ответ:

* естетична функція дозволяє відтворювати дійсність за законами краси, формує естетичний смак;

* соціальна функція проявляється в тому, що мистецтво надає ідейний вплив на суспільство, перетворюючи тим самим соціальну реальність;

* компенсаторна функції дозволяє відновити душевну рівновагу, вирішити психологічні проблеми « "втекти" на час з сірої повсякденності, компенсувати недолік краси і гармонії в щоденному житті;

* гедоністична функція відображає здатність мистецтва приносити задоволення людині;

* пізнавальна функція дозволяє пізнавати дійсність і аналізувати її за допомогою художніх образів;

* прогностична функція відображає здатність мистецтва будувати прогнози і передбачати майбутнє;

* виховна функція проявляється в здатності творів мистецтва формувати особистість людини.

Объяснение:

Похожие вопросы