який вплив на екологію чи не стрімкий розвиток техніки​

Ответы

Ответ дал: ilua20072202
0

Ответ:

Объяснение:

рогрес цивілізації немислимий без безперервної інтенсифікації і розширення масштабів господарської діяльності суспільства. Однак цей позитивний в основному процес часто пов'язаний з нераціональним використанням природних багатств і може привести до незворотних небажаних змін стану природного середовища. У цьому полягає принципова складова все загострюється протиріччя між необхідністю інтенсивного науково-технічного розвитку людства і необхідністю збереження екологічної рівноваги в природі. Зокрема, сьогодні можна говорити про прямий і непрямий вплив виробничої діяльності на склад і властивості атмосфери, на тепловий режим планети і фон радіоактивності; про забруднення Світового океану, водойм, суші; про зменшення запасів прісної води і невідновлюваних сировинних та енергетичних ресурсах; про виділення в біосферу неперерабатываемых біохімічних та токсичних відходів; про екологічний вплив антропогенних, особливо урбанізованих, ландшафтів; про вплив екологічних факторів на фізичне і психічне здоров'я людини і на генофонд людських популяцій і т. п.

Похожие вопросы