Розібрати речення та його схема: я знаю дивну річ: на світі є людина, що береже несказані слова.​

Ответы

Ответ дал: gelena2012p4z6vx
3

Ответ:

Речення складне, з різними видами зв'язку. І я знаю...І : І ... є людина І, ( що береже...); 1 і 2 речення - безсполучникове; 2 і 3 - складнопідрядне означальне, з'єднане сполучним словом ЩО, виражене займенником, в реченні це підмет. схема:     І - = І : І = - І, ( що = )

Объяснение:

Похожие вопросы