Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Визначте в реченнях фразеологізми
ю, розкрийте значення кожного.
1. Ми не іконописці а історики. Ставимо не іконостас а галерею типових представників нашого
громадського руху в плоті і крові.
2. І стоїть Україна перед нашим духовним зором у вогні як неопалима купина.
3. Зневажить рідним це втратити себе канути в Лету.
4. В дорозі наче б не барився набачився намотав на вус... І так немовби оновився коли додому
повернувсь.
5. Сізіфів труд і бездонна бочка данаїд давні метафори покарання безглуздістю праці.
6. За великим рахунком скоро стане ясно хто голий король а хто непохитний олов’яний
солдатик.

Ответы

Ответ дал: Vladka169
4

Ответ:

Ми не іконописці, а історики. Ставимо не іконостас, а галерею типових представників нашого громадського руху в полоті і крові. 2. І стоїть Україна перед нашим духовним зором у вогні, як неопалима купина. 3. Зневажить рідним - це втратити себе канути в Лету. 4. В дорозі наче б не барився, набачився, намотав на вус... І так немовби оновився, коли додому повернувся. 5. Сізіфів труд і бездонна бочка данаїд - давні метафори покарання безглуздістю праці. 6. За велекими рухом скоро стане ясно, хто голий король, а хто непохитний олов'яний солдатик

Объяснение:

Похожие вопросы