Які ознаки вказують на належність тексту до науково-худож-
ніх? Наведіть приклади.

Ответы

Ответ дал: chaplakr
5

Відповідь:

наявність наукової інформації та опис когось(чогось)

Пояснення:

Похожие вопросы