• Предмет: Математика
  • Автор: cragecsgo
  • Вопрос задан 4 года назад

Если векторы а {-1;1;2} и b {х²;х-2;х²-12} колkинеарны, то значение выражения х(3-х) =?

Ответы

Ответ дал: dobra888
1

Ответ:             х (3 - х ) = - 10 .

Пошаговое объяснение:

Вектори а {-1;1;2}  і  b {х²;х-2;х²-12} колінеарні  , тому

x²/ ( -1 ) = ( x - 2 )/1 = ( x²- 12 )/2 ; звідси маємо такі дві пропорції :

1) x²/ ( -1 ) = ( x - 2 )/1 ;   x² = - x + 2 ;   x² + x - 2 = 0 ;   x₁= - 2 ;  x₂ = 1 ;

але х = 1  не задовольняє наші відношення ;

2) x²/ ( -1 ) =  ( x²- 12 )/2 ;  2х² = - х² + 12 ;    3х² = 12 ;  х² = 4 ;  х = ± 2 ;

але х = 2  не задовольняє наші відношення ; таким чином ,  х = - 2 , тому

вираз  х (3 - х ) = - 2 *(3 - ( - 2 )) = - 2 * 5 = - 10

Похожие вопросы