• Предмет: Алгебра
  • Автор: 6fq87fpt8f
  • Вопрос задан 4 года назад

Яке з даних рівностей не є тотожністю?

Приложения:

Ответы

Ответ дал: vimmortal2
3

Ответ:

Рівність Б не є тотожністю.

Объяснение:

Тотожність - рівність двох виразів.

а) x + 4 = 4 + х

Вираз тотожний, адже при зміні доданків сума не змінюється. Ми можемо зробити так: 4 + х = 4 + х.

б) a - b = b - a

a - b = -a + b

Цей вираз не є тотожним, адже значення виразів залежно від змінних буде різним. Наприклад, а = 2 і b = 3

2 - 3 ≠ -2 + 3

-1 ≠ 1

в) 5(x + y) = 5x + 5y

5x + 5y = 5x + 5y

Цей вираз тотожний, адже вирази рівні.

г) ab = ba

Вираз тотожний, адже від перестановки множників добуток не змінюється.

Ответ дал: Orangesss
1

Ответ:

Не є тотожністю рівність Б) a-b=b-a.

Объяснение:

Інші є тотожністю, адже:

А) від перестановки доданків сума не змінюється.

В) при розкритті дужок отримаємо таку ж саму рівність.

Г) від перестановки множників добуток не змінюється.

Похожие вопросы