• Предмет: Физика
  • Автор: minedayz311
  • Вопрос задан 6 лет назад

1.Теплова машина за цикл отримує від нагрівника кількість теплоти 100 Дж й віддає холодильнику 55 Дж.Чому дорівнює ККД машини?

Ответы

Ответ дал: vimmortal2
5

Ответ:

45%

Объяснение:

Дано:

Qₙ = 100 Дж

Qₓ = 55 Дж

Знайти: η

η = ( (Qₙ - Qₓ) / Qₙ) * 100%

η = ( (100 Дж - 55 Дж) / 100 Дж) * 100% = (45 Дж / 100 Дж) * 100% = 0,45 Дж * 100% = 45%

Відповідь: η = 45%

Похожие вопросы