• Предмет: Информатика
  • Автор: Аноним
  • Вопрос задан 4 года назад

С++
Дано два цілих числа: A, B. Перевірити істинність висловлювання: «Тільки
одне з чисел A і B непарне».

Ответы

Ответ дал: NqVixer
1

Ответ:

#include <iostream>

#include <Windows.h> //локалізація

using namespace std;

int main()

{

//локалізація

SetConsoleCP(1251);

SetConsoleOutputCP(1251);

int A{}, B{};

cin >> A >> B;

if ((A % 2 != 0 && B % 2 == 0) || (B % 2 != 0 && A % 2 == 0)) cout << "істина";

else cout << "брехня";

return 0;

}

Объяснение:

Парні числа - це числа, які діляться на 2 без залишку. Щоб перевірити чи є число парним, досить поділити його з залишком на 2, якщо результат дорівнює нулю - значить, число парне, в іншому випадку - число непарне.

Похожие вопросы