• Предмет: Литература
  • Автор: Telnovaanna153
  • Вопрос задан 6 лет назад

Помогите СРОЧНО
Паспрабуйце написаць замалёуку пра ручай, крынiчку, раку цi возера падобную да гэтага твору., Выкарыстайце у жатые автором дзеясловы, якiя передают рух воды( бурлить, плюскоча, пералiваецца,сцякае, булькоча, варушыцца)
А так сама прыметники-азначэннi, якiя характарызуюць якасць вады i самой крынiчкi( студзёная, смачная, прозрачная, крыштальная, гаманлiвая)

Ответы

Ответ дал: abchichba
3

Ответ:

Штогод свае летнiя канiкулы я праводзiу у бабулi. Вось i гэтае лета я накiравауся у веску Малiнаука,там жыла мая бабуля. Я вельмi любiу яе наведваць,таму што мы з бабуляю хадзiлi у блiжэйшы лес за грыбамi i ягадамi.Чым мне так падабауся гэты лес? Тым,што там цек бурлiвы ,шумны ручаек.Вада у iм была чыстая,празрыстая,як шкло.Калi угледзецца,можна было убачыць дно ,каменне,раслiны.У гарачы сонечны дзень можна было здаволiць смагу у гэтага ручайка .Сюды зляталiся i птушкi.Яны апускалi свае клювы i пiлi чыстую вадзiцу .Я сядау i назiрау за ручайком i жыццем,якое было вакол яго.

Похожие вопросы