• Предмет: Биология
  • Автор: vbtsent
  • Вопрос задан 5 лет назад

12. Вкажіть морфолог i функціональні ознаки, спільні для прокаріотів та еукаріотів: a) наявність плазматичної мембрани; б) наявність комплексу Гольджі; в) гетеротрофне живлення; г) відсутність хромосом; Д) наявність рибосом; e) наявність цитоплазми.

Ответы

Ответ дал: Young14
0

Ответ: спільні для прокаріотів та еукаріотів: А Д Е

Похожие вопросы