• Предмет: Физика
  • Автор: Dhyd7fg
  • Вопрос задан 4 года назад

яка природна сила тяжиння?
яка природная сила пружности?​

Ответы

Ответ дал: 06040609
0

Ответ:

Си́ли пру́жності — сили, що виникають в тілі при його пружній деформації, викликані цією деформацією. Є окремим випадком потенційних сил. Наближено описуються законом Гука

Сила тяжіння — сила, що діє на будь-яке фізичне тіло, що знаходиться поблизу поверхні Землі або іншого астрономічного тіла.

Объяснение:

вроде так

Похожие вопросы