Четверте зайве
Знайдіть у кожному рядку зайве слово. Поясніть.
1. Розум...ий, бід...ий, сторо...ій, жадіб..ий.
2. Істи...ий, кі...ий, щогоди...ий, мир...ий.
3. Парка...ий, голос...ий, ваго...ий, цикло..ий.
4. Магнітофо...ий, вантаж...ий, холод...ий, кабінет...ий.
5. Заліз..ий, безтала...ий, полотня...ий, хмар...ий.

Ответы

Ответ дал: 6668855
2

Ответ: 1. Розумний, бідний, сторонній, жадібний

2. Істинний, кінний, щогодинний, мирний

3. Парканний, голосний, вагонний, циклонний

4. Магнітофонний, вантажний, холодний, кабінетний

5. Залізний, безталанний, полотняний, хмарний

Объяснение: в 1 зайве слово- сторонній, бо пишеться с двома нн

2.мирний-бо пишеться з однією н

3.голосний-бо пишеться з однією н

4.Магнітофонний-бо пишеться с двома нн

5.Безталанний--бо пишеться с двома нн

Похожие вопросы