7 Verilən sözlərə oxşar sözlər tapmağa çalışın. dedi - ..., .... rast gəldi - ..., ... getdi - . qəzəbləndi - ..., çox — ..., ... güc - ...,​


aalzhanov2010: Sinonimlər sözləri?(Слова синонимы?)
agayevafatima0: yox

Ответы

Ответ дал: mferzeliyev50
5

Ответ:

dedi-soylədi,bildirdi.Rast geldi-gördü,qarşılaşdı.Getdi-yollandı,sağollaşdı.Qəzəbləndi-əsəbləşdi,hirsləndi.Çox-artıq,fazla.Güc-qüvvət.

Похожие вопросы