• Предмет: Қазақ тiлi
  • Автор: nnnuu232
  • Вопрос задан 9 дней назад

написать эссе на тему - экономика казахстана в развитии техники

Ответы

Ответ дал: primo400009
2

Ответ:

Ресейдің осы кезеңдегі белсенді экономикалық дамуы Қазақстанға әсер еткен жоқ. Экономиканың негізі жартылай көшпелі мал шаруашылығы және дамымаған егіншілік болды. Жеңіл және тамақ өнеркәсібі ұсақ қолөнер және жартылай фабрикаттардан тұрды. Ауыр өнеркәсіп ұсақ көмір шахталарымен, мұнай кәсіпшіліктерімен, сондай-ақ түсті және асыл металл кендерін өндіретін шахталар мен кеніштермен ұсынылды. Электр қуаты негізінен жарықтандыру үшін шағын станцияларда өндірілді. Қазақстанның 1913 жылғы өнеркәсібін сипаттайтын статистикалық деректер келтірілген

1951 жылдан 1980 жылға дейін отыз жыл бұрын Қазақстанда 50-жылдардың басында қалыптасқан ірі өнеркәсіптік кешен мен ауыл шаруашылығы өндірісінің одан әрі өсуіне дайындалған экономика мен ғылыми-техникалық прогрестің барынша қарқынды даму кезеңі болды.

Осы жылдары өнеркәсіп өнімінің жалпы көлемінің өсу қарқыны, егер 1950 жылғы деңгей 100% деп қабылданса, 1960 жылы - 316, 1970 жылы - 810, 1980 жылы-1361% - ды құрады.

Жедел экономикалық өсу қарқынды ғылыми-техникалық прогреспен қатар жүрді. Осы уақыт ішінде ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрлардың саны 1960 жылғы 9623 адамнан 1980 жылы 37390 адамға дейін өсті, оның ішінде ғылым докторлары - 157 - ден 708-ге дейін, ғылым кандидаттары-2123-тен 11621-ге дейін. 70-жылдардың аяғында Қазақстанда 220 ғылыми мекемелер мен жоғары оқу орындары болды.

1995 ж. Қазақстанда өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы өндірісінің көлемі 1990 ж.деңгейінің жартысын ғана құрады, одан әрі құлдырауды 1996 ж. шағын өсуге қол жеткізілген кезде ғана еңсеруге болады, ол 1998 ж. ортасына дейін созылды, 1998 ж. екінші жартысынан басталған қаржы-экономикалық дағдарыс өндіріс көлемінің қысқаруына және елдегі экономикалық жағдайдың күрделенуіне алып келді.

Дегенмен, онжылдықтың екінші жартысында ел экономикасындағы жағдай анағұрлым басқарыла бастады, негізгі реформалар жүргізілді және дағдарыстан шығудың нақты жолдарын және республиканың одан әрі даму бағыттарын айқындау мүмкіндігі пайда болды.

Ғылымды одан әрі дамыту 2003 жылғы мамырда ел Президенті Н. Ә. Назарбаев жариялаған Қазақстан Республикасының 2003-2015 жылдарға арналған индустриялық-инновациялық даму стратегиясына сәйкес бағытталуы тиіс деп күтілуде.

Стратегияны іске асыру үшін инновациялық даму жолына баяғыда түскен шет елдердің тәжірибесін талдау маңызды. Осы мақсатта 7 "әлемнің жетекші елдеріндегі ғылыми-техникалық дамуды мемлекеттік басқару тәжірибесі" және 8 "Ресейдегі ғылыми-техникалық дамуды мемлекеттік басқару" тарауларында әлемнің жетекші елдеріндегі мемлекеттік басқаруға талдау жасалды.

Объяснение:

Похожие вопросы