Що таке ґрунт? Властивості ґрунту (коротко)

Ответы

Ответ дал: givnoretri
0

Ответ:

Ґрунт— самостійне природно-історичне органо-мінеральне тіло, що виникло у поверхневому шарі літосфери Землі в результаті тривалого впливу біотичних, абіотичних і антропогенних факторів, має специфічні генетико-морфологічні ознаки і властивості, що створюють для росту і розвитку рослин відповідні умови

До властивостей ґрунту належать загальні фізичні, фізико-механічні, водні, повітряні і теплові властивості. Фізичні властивості впливають на характер процесу ґрунтоутворення, родючість ґрунту та розвиток рослин

Объяснение:

если не сложно можешь посмотреть на мое задание с химии просто уже 4 раза спрашиваю

Похожие вопросы