Помогите пж с дз. Там надо на вопросы ответить.
1. Пералічыце назвы ўсходнеславянскіх плямён, якія лічацца продкамі беларусаў. Раскажыце, адкуль пайшлi iх назвы.
2. Якія выпрабаванні праходзіў юнак-кры віч, калі дасягаў паўналецця, раскажыце пра гэты звычай.
3. Назавіце заняткі нашых продкаў. Чым яны харчаваліся? Дзе жылі? Выкары стайце малюнкі ў апавяданні і на с. 4 ат ласа.

Ответы

Ответ дал: eldopsmartblk
0

GОтвет:hello, my name is ur momka, and i coming to smack u for no reason vecause i woman

ОбТам надо выкары стайце малюнкыу

ъввчляснение:объяснение

Похожие вопросы