• Предмет: История
  • Автор: angelika26112007
  • Вопрос задан 4 дня назад

Розкрийте зміст «Маніфесту до українського народу з ультимативними вимогами ДО УКРАЇНСЬКОЇ Ради» за планом: > 1. Ставлення РНК до самовизначення народів. > 2. Взаємовідносини РНК з Цен- тральною Радою. ) 3. Ставлення до вiйськових проблем. ) 4. Ставлення до пер- спективи конфлікту РНК і УНР.​

Ответы

Ответ дал: Vlados4738
27

Ответ:

1. Соціалістичний уряд Росії, Рада Народних Комісарів ще раз підтверджує право на самовизначення за всіма націями, які гнобилися царатом і великоруською буржуазією, аж до права цих націй відділитися від Росії.

2. Ми обвинувачуємо Раду в тому, що, прикриваючись національними фразами, вона веде двозначну буржуазну політику, що давно вже виявляється в невизнанні Центральною Радою Совєтів і Совєтської влади на Україні.

3. Рада переміщає й відзиває однобічними наказами українські частини із фронту, руйнуючи в такий спосіб єдиний загальний фронт до розмежування, здійсненного лише шляхом організованої угоди урядів обох республік. Рада приступилася до роззброєння совєтських військ, що перебувають на Україні.


Djdf06: А четверте
Djdf06: ??
Похожие вопросы