292 . Прочитайте текст. Зверніть увагу на написання числівників і виділених
слів. Знайдіть власні назви й обґрунтуйте їхнє написання.
ДУНАЙСЬКІ ПЛАВНІ
Державний заповідник «Дунайські плавні» розкинувся в дель-
ті Дунаю в Одеській області. Створений у тисяча дев'ятсот
вісімдесят першому році. Загальна площа - чотирнадцять тисяч
вісімсот п'ятдесят один гектар, з яких дев'ять тисяч двісті
п'ятдесят один гектар - суходіл. У заповіднику є п'ятсот шіст-
десят видів рослин, дев'ятнадцять видів ссавців, дев'яносто
шість видів риб, двісті тридцять ви-
дів птахів, зокрема рожеві пелікани,
чаплі, фазани, дикі качки. З них
п'ятнадцять видів занесено до Чер-
воної книги України (з довідника).
II. Напишіть текст під диктовку вчителя або
однокласника. Написане уважно звiрте з на-
друкованим.
III. Визначте групи числівників за значенням і
будовою.

Ответы

Ответ дал: anstwx
0

так

Объяснение:

292 . Прочитайте текст. Зверніть увагу на написання числівників і виділених

слів. Знайдіть власні назви й обґрунтуйте їхнє написання.

ДУНАЙСЬКІ ПЛАВНІ

Державний заповідник «Дунайські плавні» розкинувся в дель-

ті Дунаю в Одеській області. Створений у тисяча дев'ятсот

вісімдесят першому році. Загальна площа - чотирнадцять тисяч

вісімсот п'ятдесят один гектар, з яких дев'ять тисяч двісті

п'ятдесят один гектар - суходіл. У заповіднику є п'ятсот шіст-

десят видів рослин, дев'ятнадцять видів ссавців, дев'яносто

шість видів риб, двісті тридцять ви-

дів птахів, зокрема рожеві пелікани,

чаплі, фазани, дикі качки. З них

п'ятнадцять видів занесено до Чер-

воної книги України (з довідника).

II. Напишіть текст під диктовку вчителя або

однокласника. Написане уважно звiрте з на-

друкованим.

III. Визначте групи числівників за значенням і

напискн зі значенням Дунай за морем зашелемтів коли на нього подув вітер

Похожие вопросы