• Предмет: Биология
  • Автор: Аноним
  • Вопрос задан 22 дня назад

Написати конспект про. Мохи. ( Будь ласка допоможіть) ( 50 балів даю)​

Ответы

Ответ дал: vertikan797
1

Ответ:

Объяснение:

Мохи - це група невеликих водоростей, які належать до відділу Брюхоногі (Bryophyta). Вони є найпростішими рослинами, які мають справжні стебла, листки та коріння, проте не мають справжніх квітів і насіння. Замість цього, мохи розмножуються за допомогою спор.

Опис

Мохи мають м'які, волокнисті стебла, які вкриті листкоподібними органами, називаються листками. Ці листки не мають справжньої жилкування, а замість цього мають просту водовідводну систему, яка допомагає рослині збирати воду та живильні речовини з довкілля. Коріння у мохів відсутнє, замість цього вони мають ризоїди - тонкі волоски, які закріплюють рослину на поверхні ґрунту та забезпечують її додаткову підтримку.

Розмноження

Мохи розмножуються за допомогою спор, які утворюються на спеціальних органах, які називаються спорангії. Коли спори дозрівають, вони відкриваються, щоб дати змогу спорам поширитися по довкіллю та розвинутися в нові рослини. Деякі види мохів також можуть розмножуватися статево за допомогою спеціальних органів, які називаються архегонії та антеридії.

Ответ дал: npodlesnaaya
0

Мохи - це група бурих або зелених наземних рослин, які належать до відділу Брюхоногі (Bryophyta). Це дрібні рослини, що мають просту будову та не мають коренів, стебел або листків. Вони зазвичай ростуть у вологих місцях, на скелях, деревах, грунті та воді.

Мохи складаються з трьох частин: гаметофіту, спорофіту та перехідної фази між ними. Гаметофіт - це головна, більш видима частина рослини, яка складається з листоподібних та стебельних структур. Спорофіт - це менш видима частина, що розвивається на гаметофіті та виробляє спори для розмноження.

Мохи мають важливу екологічну роль, вони можуть відтворюватися шляхом спор та створювати важливі середовища для інших рослин та тварин. Вони здатні утримувати вологу та забезпечувати поселенням місця для розвитку.

Історично Мохи використовувалися як матеріал для ізоляції та паління. В деяких культурах, мохи використовуються в якості лікарських засобів та харчових джерел. Вони також є популярними рослинами для акваріумів та тераріумів, оскільки їх зручно вирощувати в замкненому середовищі.

Мохи мають багато видів, які можуть бути використані як показник забруднення повітря та води. Вони можуть також використовуватися для вивчення біологічної еволюції та історії Землі.

Узагалі, мохи є цікавою та різноманітною групою рослин. вони мають велике значення для екосистем та біорізноманіття, а також можуть слугувати індикаторами змін клімату та забруднення довкілля.

Похожие вопросы