• Предмет: Химия
  • Автор: tttttttttt11ttt
  • Вопрос задан 22 дня назад

З якими із перечислених речовин прореагує етанова кислота : SO3, CaO, Ba(OH)2, Ag, Na2SO4, K2SiO3, CH3OH, Са, Н2S? Вiдповiдь обгрунтувати та записати відповiднi рiвняння реакцій. Назвати продукти реакцій.​

Ответы

Ответ дал: viiksskr
0

Ответ:

етанова кислота реагує з оксидом кальцію (CaO), барієвим гідроксидом (Ba(OH)2) та метанолом (CH3OH), утворюючи відповідно кальцій ацетат, барієвий ацетат та метиловий етаноат (метиловий ацетат). Усі реакції відбуваються з виділенням води.

Ответ дал: krasavik789
2

Ответ:

Объяснение:

Етанова кислота може з реагувати з наступними речовинами:

SO3 - реакція з утворенням етанової ангідриди (ангідриду оцтової кислоти):

CH3COOH + SO3 → (CH3CO)2O

CaO - реакція з утворенням солі оцтової кислоти (кальцію оцтату) та води:

CH3COOH + CaO → Ca(CH3COO)2 + H2O

Ba(OH)2 - реакція з утворенням солі оцтової кислоти (барію оцтат

Похожие вопросы