• Предмет: Химия
  • Автор: OpraKorpa
  • Вопрос задан 1 месяц назад

У реакцію із сульфатною кислотою вступив магній масою 6 г.
Обчисліть:
а) кількість речовини сульфатної кислоти, що вступила в реакцію;
б) об’єм водню, що виділився (н. у.);
в) масу солі, що утворилася. ПОВНІСТЮ ЗАПИСАТИ З ДАНО И Т.Д.

Ответы

Ответ дал: r0styud
2

Ответ:

Дано: магній (Mg) масою 6 г.

Розв'язок:

а) Запишемо рівняння реакції:

Mg + H2SO4 -> MgSO4 + H2↑

За рівнянням, 1 моль магнію реагує з 1 моль сульфатної кислоти. Тому, кількість речовини H2SO4, що вступила в реакцію, дорівнює кількості речовини магнію і можна обчислити за формулою:

n(H2SO4) = n(Mg) = m/M = 6 г/24.31 г/моль = 0.247 моль

б) Об’єм водню можна обчислити за допомогою газового закону Шарля (при н. у. тиску і температурі 0°C):

V(H2) = n(H2) * RT/P, де R - газова стала, T - температура в К (273 К), P - тиск у Па (101325 Па)

За рівнянням реакції виділяється 1 моль водню на 1 моль магнію, тому кількість молей водню, виділеного в реакції, також дорівнює 0.247 моль.

V(H2) = 0.247 моль * 8.31 Дж/(моль*К) * 273 К / 101325 Па = 5.85 л (при н. у.)

в) Масу солі, що утворилася, можна обчислити за формулою:

m(MgSO4) = n(MgSO4) * M(MgSO4), де M - молярна маса сполуки.

За рівнянням реакції, 1 моль магнію утворює 1 моль сульфату магнію, тому кількість молей солі, що утворилася, дорівнює 0.247 моль.

m(MgSO4) = 0.247 моль * 120.37 г/моль = 29.7 г

Відповідь:

а) 0.247 моль

б) 5.85 л (при н. у.)

в) 29.7 г

Объяснение:


OpraKorpa: СПАСИБО ОГРОМНОЕ
Похожие вопросы