• Предмет: История
  • Автор: ggffggff68
  • Вопрос задан 22 дня назад

Зіставте розвиток Речі Посполитої з розвитком Англії. Зробіть висновок про спільні й відмінні розвитку двох держав. (Скористайтеся матеріалами для узагальнення, які подані у кінці даного
документа)

Ответы

Ответ дал: Sugarcolor
2

Розвиток Речі Посполитої та Англії був досить різним, з деякими спільними рисами та відмінностями.

У XVI-XVII століттях Річ Посполита переживала період зростання влади та процвіту. У цей період вона стала найбільшою територіальною державою в Європі та мала значний вплив у світі, особливо на Сході. Однак, в XIX столітті Річ Посполита зазнала низки поразок та територіальних втрат, а в 1795 році була розпущена.

Англія ж була однією з країн, що розвивалися найбільш інтенсивно в цей період. Вона стала ведучою світовою державою у XIX столітті, завдяки своїм індустріальним досягненням та колоніальному впливу. У цей період вона змінилася з феодальної в державу, що базувалася на капіталізмі та промисловості.

У Речі Посполитій головними принципами були демократія та рівність, яка виражалася в конституції 3 травня 1791 року. Англія ж була характеризується міцними королівськими владами, але також розвивалася у напрямку демократії, зокрема, у 1689 році прийняла Білу Хартію, яка обмежила королівські влади та встановила права парламенту.

З іншого боку, обидві держави мали спільні риси у розвитку економіки та науки. У Речі Посполитій був розвинений ремісничий та торговий сектор, а Англія була першою країною, де розвинулася промисловість, зокрема текстильна.

Отже, можна зробити висновок, що Реч Посполита та Англія мали різний шлях розвитку у своїй історії, але у той же час мали спільні риси, такі як розвиток економіки та науки.

Похожие вопросы