• Предмет: Физика
  • Автор: deacon2k17yt46
  • Вопрос задан 22 дня назад

СРОЧНО ДАЮ 40БАЛОВ!!!!!!!

Яка глибина річки, коли щоб попасти у предмет камінь кинули під кутом
45 до поверхні води і він упав на відстані 14 см від предмета?

Ответы

Ответ дал: sodalla2
2

Ответ:

Объяснение:

Для вирішення цієї задачі необхідно використати закон падіння тіла під кутом до горизонту.

Закон падіння тіла під кутом до горизонту:

h = (v² * sin²α) / 2g

де h - глибина річки;

v - початкова швидкість каменя;

α - кут нахилу траєкторії польоту каменя до поверхні води;

g - прискорення вільного падіння (9,81 м/с²).

Дано: α = 45°, відстань від предмета до точки падіння каменя на поверхню води = 14 см = 0,14 м.

Необхідно знайти глибину річки h.

Спочатку визначимо початкову швидкість каменя. Відстань, на яку він відлетів від предмета, можна знайти за формулою:

s = v₀t + (at²) / 2,

де s - відстань, на яку відлетів камінь;

v₀ - початкова швидкість каменя;

t - час польоту каменя до води;

a - прискорення вільного падіння.

Так як камінь падає під кутом 45°, то його горизонтальна складова швидкості дорівнює вертикальній (v₀x = v₀y). Тому ми можемо записати:

v₀x = v₀y = v₀ * sin(45°) = (v₀ * √2) / 2

Так як камінь впав на відстань 14 см = 0,14 м, то час польоту можна знайти за формулою:

s = v₀t + (at²) / 2,

де s = 0,14 м;

v₀ = (v₀ * √2) / 2;

a = 9,81 м/с².

Підставивши в цю формулу відповідні значення, отримаємо:

0,14 = (v₀ * √2) / 2 * t + (9,81 * t²) / 2

Розв'язавши це рівняння відносно t, отримаємо:

t = 0,104 с


dimamazur2209: Не правильно
dimamazur2209: То яка глибина річки
sads42465: ЯКА ГЛИБИНА РІЧКИ?????????????????
Похожие вопросы