1. Яка схема включення транзистора підсилює лише напругу та потужність?
2. Яка схема включення транзистора має найкращі узгоджувальні
властивості?
3. Намалювати р-п-р транзистор в схемі зі СЕ та поставити полярність
джерел живлення.
4. Записати коефіцієнти α, β, γ в порядку зменшення їх значень.
6. Для якої схеми включення нарисовані характеристики на рис.1?
7. Які параметри схеми потрібно знати, щоб побудувати навантажувальну
характеристику транзистора?
8. Чим визначається місце розташування робочої точки Р ?
9. Як називається режим роботи транзистора, при якому спостерігаються
мінімальні струми, тобто транзистор повністю закритий?
10. Чи може транзистор одночасно працювати в режимі навантаження та в
режимі ключа?

Ответы

Ответ дал: vladislavustus47
1

Ответ:

Объяснение:

Схема включення транзистора яка підсилює лише напругу та потужність називається "емітерний повторювач" (Emitter Follower). У цій схемі емітер транзистора підключений до навантаження, а сигнал подається на базу. Ця схема має високий вхідний опір та низький вихідний опір, що дозволяє підсилювати напругу без зміни її амплітуди та струму.

Схема включення транзистора з найкращими узгоджувальними властивостями називається "базовий повторювач" (Common Base). У цій схемі база транзистора підключена до вхідного джерела, а емітер - до навантаження. Ця схема має низький вхідний опір та високий вихідний опір, що дозволяє підсилювати як напругу, так і струм.

Р-п-р транзистор в схемі зі СЕ виглядає наступним чином: емітер підключений до джерела живлення зі знаком "-" (мінус), колектор - до навантаження, а база - до джерела живлення зі знаком "+" (плюс).

Коефіцієнти α, β та γ визначають взаємозв'язок між струмами транзистора. За зменшенням їх значень ці коефіцієнти відповідають наступним схемам: α - схема зі СЕ, β - схема зі СБ або з ЕМ та γ - схема з БЕ.

Характеристики на рис.1 відповідають схемі включення транзистора зі СЕ.

Для побудови навантажувальної характеристики транзистора потрібно знати статичні параметри транзистора: коефіцієнт передачі струму β, опір колектора відносно емітера, опір бази відносно ем

Похожие вопросы