• Предмет: История
  • Автор: Аноним
  • Вопрос задан 2 месяца назад

1.Хто об'єднав Волинське й Галицьке князівство в одну державу: а) Ярослав Осмомисл; б) Данило Романович; в) Роман Мстиславович. 2. Монголи захопили Киïв в: a) 1237 р.; б) 1240 р.; B) 1245 р. 3.Битва на річці Калці відбулася в: a) 1187 р.; б) 1203р.; в) 1223р. 4. У період правління якого князя Галицько-Волинська держава потрапила в залежність від Золотої Орди? А)Роман Мстиславич Б)Данило Романович В)Ярослав Осмомисл 5.Розташуйте події в хронологічній послідовності: а) правління Юрія II Болеслава; б) утворення Галицько-Волинської держави; в) правління Андрія і Лева Юрійовичів; г) правління Лева Даниловича. 6. Дайте визначення поняття Ярлик - 7.Дайте визначення поняття Баскак - 8. Установіть відповідність між подіями та іменами князів. 1. Останній князь Галицько-Волинського князівства А Юрiй II Болеслав 2.Утворив Б Юрiй I Львович Галицько-Волинську державу в Роман Мстиславич 3.Був першим королем Русі 4.Заснував Галицьку православну митрополію 9.Охарактеризуйте Данила Галицького як державного діяча. Г Данило Романович Дабо 60 б Помогите ​

Ответы

Ответ дал: sofiadimi005
1
1.В)Роман Мстиславович
2.б)1240 р.
3.в)1223
4.б)Данило Романович
5.Не знаю
6.Ярлик-грамота,письмовий указ хана Золотої Орди,що надавав право на управління окремими підлегливими їй улусами,територіями,проведення богослужінь.
7.Баскак-монгольський воєнозначальник,урядовець і намісник золотоординського хана.
Більше нічого не знаю
Похожие вопросы