• Предмет: Химия
  • Автор: Ньяс
  • Вопрос задан 7 лет назад

Обчисліть об*єм сірчистого газу, що виділиться в результаті взаємодії сірки масою 9,6 г з киснем об*ємом 4,48л

Ответы

Ответ дал: AlexandrMOM
0
Реакція взаємодії: S + O2 => SO2 Молекулярні маси речовин: S - 32 г/моль Розрахуємо кількість молів кожного з реагентів, які приймають участь у реакції: Для сірки: 9,6 г/32 г/моль = 0,3 моль; Для кисню 4,48 л/22,4 л/моль= 0,2 моль. Як видно за розрахунком, сірка у надлишковій кількості. Так як, згідно рівняння реакції утворення сірчистого газу пропорційне молярності вихідних речовин, то і кількість утвореного сірчистого газу складатиме 0,2 моля або 4,48 л. Відповідь: кількість утвореного сірчистого газу складає 4,48 л.
Похожие вопросы