• Предмет: Математика
  • Автор: Li2012
  • Вопрос задан 2 месяца назад

Допоможіть будь ласка

Довжина прямокутного паралелепіпеда дорівнює 3,6 дм, ширина становить 0,5 довжини і 0,9 висоти паралелепіпеда. Яку частину об'єм цього паралелепіпеда становить від об'єму куба з ребром 3 дм?

Ответы

Ответ дал: alexlex200707
1

Відповідь:

12/25

Покрокове пояснення:

Довжина ( а) = 3,6 дм

Ширина (b) = ?, 0,5а

Знайдемо ширину :

3,6 * 0,5 = 1,8 дм

Також ширина складає 0,9 висоти ( h ) , а висота це 1 ( одна ціла), отже маємо пропорцію :

1,8 дм - 0,9

      h -    1

Знайдемо висоту :

h = 1,8 * 1 : 0,9 = 2 дм

Об'єм прямокутного паралелепіпеда дорівнює добутку його довжини, ширини і висоти:

Vп = a * b * h

Обчислимо об"єм прямокутного паралелепіпеда:

Vп = 3,6 * 1,8 * 2 = 12,96 дм³

За умовою ребро куба :

а = 3 дм

Об’єм куба, ребро якого а, можна обчислити за формулою:

Vк = a³

Знайдемо об"єм куба :

Vк = 3³ = 27 дм³

Щоб знайти , яку частину одне число становить від іншого, треба перше число поділити на друге.

Знайдем яку частину об'єм цього паралелепіпеда становить від об'єму куба :

Vп : V к = 12,96 :27 = 0,48 = 48/100 = 12/25

Отже об"єм прямокутного паралелепіпеда становить 12/25 від об"єму куба.

Похожие вопросы