• Предмет: Информатика
  • Автор: presmef
  • Вопрос задан 2 месяца назад

Завдання №1: Напишіть програму, яка приймає як єдиний аргумент число, і повертає true, якщо воно менше або дорівнює нулю, або false в іншому випадку. Прикріпити текст коду та скріншот про ВДАЛЕ виконання програми.

Завдання №2: Створіть 4 змінні з різними типами даних і запропонуйте ввести в них значення. Після введення, відобразіть їх на екрані. Прикріпити текст коду та скріншот про ВДАЛЕ виконання програми.

Завдання №3: Створіть 5 змінних типу char, запропонуйте користувачеві ввести слово з п'яти літер та покажіть ці символи (слово) на екрані. (Символи вводити латиницею, тому що кирилиця відображатиметься некоректно. Прикріпити текст коду та скріншот про ВДАЛЕ виконання програми.

Ответы

Ответ дал: Usergeorg
0

Ответ:

Объяснение:

1) Python

def check_if_negative_or_zero(number):

   return number <= 0

# Example usage

input_number = float(input("Enter a number: "))

result = check_if_negative_or_zero(input_number)

print(result)

2) Python

# Creating variables with different data types

integer_var = 42

float_var = 3.14

string_var = "Hello, World!"

boolean_var = True

# Printing the variables

print("Integer Variable:", integer_var)

print("Float Variable:", float_var)

print("String Variable:", string_var)

print("Boolean Variable:", boolean_var)

3) Phyton

# Ask the user to enter a word

word = input("Enter a word of five letters: ")

# Check if the input word has exactly five letters

if len(word) != 5:

   print("Please enter a word with exactly five letters.")

else:

   # Create 5 variables, each containing one character from the word

   char1 = word[0]

   char2 = word[1]

   char3 = word[2]

   char4 = word[3]

   char5 = word[4]

   # Print the characters

   print("Character 1:", char1)

   print("Character 2:", char2)

   print("Character 3:", char3)

   print("Character 4:", char4)

   print("Character 5:", char5)

Похожие вопросы