• Предмет: Биология
  • Автор: belyak20ra
  • Вопрос задан 26 дней назад

Оцінка 1-6 7-9 10-12 РЕЗУЛЬТАТ Запитання для самоконтролю 1. Наведіть приклади членистоногих. 2. Назвіть визначальні ознаки членисто- ногих. 3. Який рух у членистоногих? 4. Які органи з'являються в членистоногих? 5. Які середовища існування членистоногих? 6. Яка кількість видів членистоногих? 7. Які ознаки будови членистоногих? 8. Які особливості життєдіяльності чле- нистоногих? 9. Які причини вражаючої різноманітності й поширення членис- тоногих? 10. Які ознаки подібності й відмінності ракоподібних, павукоподібних і комах?​

Ответы

Ответ дал: yourbess
1

Ответ:

Ось)

Объяснение:

1. Приклади членистоногих включають комах, павуків, ракоподібних та мільопод.

2. Визначальні ознаки членистоногих: наявність екзоскелета, сегментоване тіло, членисті кінцівки.

3. Рух у членистоногих здійснюється за рахунок м'язів, які працюють проти екзоскелета.

4. Органи, що з'являються в членистоногих, включають серце, нервову систему та органи виділення.

5. Членистоногі можуть існувати в різних середовищах, включаючи сушу, воду та повітря.

6. Є більше мільйона видів членистоногих, і це є найбільша філума виродженої природи.

7. Ознаки будови членистоногих включають сегментацію тіла, екзоскелет та членистість кінцівок.

8. Особливості життєдіяльності членистоногих включають линьку (екдизис), різноманітність харчування та соціальні структури у деяких видів.

9. Різноманітність і поширення членистоногих пов'язані з їхньою адаптивною здатністю та успішними стратегіями розмноження.

10. Подібності й відмінності ракоподібних, павукоподібних і комах включають форму тіла, тип кінцівок та особливості розвитку.

Похожие вопросы