• Предмет: Физика
  • Автор: yibcgj
  • Вопрос задан 2 месяца назад

СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА( полные ответы)
1.Кількість електронів, вибитих випромінюванням з поверхні металу за 1с. ... а) прямо пропорційна довжині хвилі випромінювання; б) прямо пропорційна світловому потоку; в) обернено пропорційна до інтенсивності випромінювання; г) не залежить від інтенсивності випромінювання. 2.Альфа - випромінювання-це потік: a) нейтронiв; б) протонів; в) ядер атомів гелію; г) електронів. 3.Чому дорівнює енергія фотона світла з частотою у ? hy г) E-h, E= a) E= 6) E-hV; B) E = hi 4.При опромінюваннi алюмінієвої мішені протонами утворюються а-частинки. Яке рівняння описує цю ядерну реакцію, що відбувається? a) 3 Al + H→ Cr+ He ; B) 1 A1+ H→ Mg + He; 6) "3 Al + H→ г) 3 A1 +1 H→ Mg + Be ; Mg + не 5.На поверхню металу попадає світло з частотою 7-1014 Гц. Яка робота виходу електронів з металу, якщо максимальна кінетична енергія фотоелектронів 2, 14×10-19Дж? а) 1,5-10-19 Дж; 6) 2,5-10-19 Дж; в) 3,5-10-19 Дж; г) 4,5-10-19 Дж.​

Приложения:

Ответы

Ответ дал: sulc883
0

Ответ:

поставь пж отличную оценку

Похожие вопросы