• Предмет: Экономика
  • Автор: YuliannaMorgan
  • Вопрос задан 8 лет назад

Допоможіть будь-ласка, дуже потрібно!!!
1 ) На ринку цінних паперів:
А Облігації завжди приносять менший дохід, ніж акції.
Б. Ймовірність отримання доходу від облігації є меншою, ніж від акцій.
В Облігації випускає тільки держава, а акції — тільки приватні акціонерні товариства
Г Облігація — це документ, що засвідчує кредит, а акція — документ що дає право на частку власності у корпорації.
2) Коли йдеться про ринок цінних паперів, то:
А. На первинному ринку відбувається їх емісія, а на вторинному — продаж.
Б. На первинному ринку відбувається їх емісія і перший продаж, а на вторинному перепродаж.
В На первинному ринку відбувається продаж цінних паперів за номінальною варті¬стю, а на вторинному — за курсовою.
Г. І на первинному і на вторинному ринках відбувається продаж цінних паперів курсовою ціно

Ответы

Ответ дал: Аноним
0

На рынке ценных бумаг:  Г Облигация - это документ, удостоверяющий кредит, а акция - документ, который дает право на долю собственности в корпорации. 

 Когда речь идет о рынке ценных бумаг, то:  А. На первичном рынке происходит их эмиссия, а на вторичном - продажа. 

Похожие вопросы