Питання №1 ? 2 бали У якому рядку прикметник з не пишеться разом? Аж ніяк не/важкий Не/розумний, а дурний (Не)гарний вчинок Кімната не/велика

Питання №2 ? 2 бали Який прикметник має суфікс -ов-? Кварц..вий Матч..вий Груш..вий Замш..вий

Питання №3 ? 2 бали У якому рядку в усіх словах пишеться -н-? Електрон..ий, дерев’ян..ий Бажан..ий, погодин..ий Буквен..ий, довгождан..ий Шален..ий, туман..ийПитання №4 ?
2 бали
У якому рядку в усіх словах пишеться -нн-?

Блажен..ий, вікон..ий

Огнен..ий, гречан..ий

Орлин..ий, несказан..ий

Пореформен..ий, священ..ий

Питання №5 ?
2 бали
У якому реченні допущено помилку у правописі прикметника?

Він був іще нікому не відомий.

Несказане лишилось несказанним.

Сашко зірвав не дозріле яблуко.

Це стало його лебединою піснею.

Питання №6 ?
2 бали
У якому рядку допущено помилку у написанні словосполучення?

Склянний посуд

Прочитаний твір

Блаженний час

Старанний учень​

Ответы

Ответ дал: marinoiv09
5

1) Негарний вчинок

2) Кварцевий

3) дерев‘яний, бажаний

4) Блаженний, Віконний

5) Сашко зірвав недозріле яблуко

6) Скляний посуд


varvarasidun0: все ок тільки в 3 Буквен..ий, довгождан..ий
Похожие вопросы